Om Bättrefinans

Bättrefinans är varken långivare eller låneförmedlare, utan marknadsför Zmartas tillståndspliktiga låneförmedlarverksamhet.
Zmarta är ett varumärke som används inom Zmarta AB:s verksamhet. Ansökan lämnas till Battrefinans.se. Ansökan kommer att handläggas av Zmarta AB. Zmarta AB står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva låneförmedling.

Syftet med Bättrefinans är att göra det enkelt och snabbt för dig att få ett lån med konkurrenskraftig ränta genom Zmarta AB. Användning av tjänsten kräver inte att du måste acceptera det lån som du eventuellt blir erbjuden. Valet är alltid ditt.

Om Zmarta

Zmarta samarbetar med ca. 30 långivare i Sverige. De är en av Sveriges ledande låneförmedlare med snart 20 års erfarenhet av förmedling av lån, och de är helt fristående från långivare och förmedlar lån från flera av landets ledande låneinstitut. Zmarta Group, som står bakom Zmarta, har över 200 erfarna medarbetare i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors och Hamburg.

Med vänlig hälsning

Bättrefinans