Kreditvärdighet

Kreditvurdering

Kreditvurdering er en viktig faktor når du skal låne penger. Hvor høy din kreditvurdering er, avgjør hvor mye du kan låne, samt hvilken rente du får på et lån, og det kan også påvirke andre vilkår. For bedrifter kan kreditvurderingen blant annet påvirke muligheten til å få bedriftskreditt.

Et mål på din betalingsevne

Når en långiver skal vurdere om de skal innvilge et lån eller ikke, er det naturlig at det er låntakerens evne til å betale tilbake lånet som er i fokus. Denne vurderingen gjøres alltid, enten det gjelder personlige lån eller bedriftslån.

Det långiveren ønsker å se, er et helhetlig bilde av hvor stor eller liten risikoen er for at låntakeren ikke kan betale avdragene på lånet. Derfor bruker man ulike tjenester som tilbyr slike sammenstillinger av de ulike faktorene som er relevante for å avgjøre hvor høy kreditvurdering enkeltpersoner eller bedrifter har.

Hvordan ser din livssituasjon ut?

Å vurdere låntakerens livssituasjon handler om å se på hvor stabil den virker. Dette kan inkludere spørsmål som: Har personen fast ansettelse? Er det barn i husholdningen, og hvor gamle er de? Samt alt annet som kan påvirke en persons eller en families forhold. Alt som kan medføre økte kostnader, påvirker betalingsevnen. Ved vurderingen av kreditvurderingen forsøker man å beregne sannsynligheten for at en slik endring vil skje.

Din inntekt – hva teller?

Det som regnes som inntekt, inkluderer inntekt fra arbeid, inntekt fra næringsvirksomhet og inntekt fra kapital. Bidrag regnes derimot ikke som inntekt, så barnebidrag, boligstøtte og eventuelle andre bidrag tas ikke med når man vurderer din kreditvurdering. Å motta økonomisk bistand påvirker kreditvurderingen ved at det blir en viktig del av vurderingen av din livssituasjon.

Hvordan ser dine utgifter ut?

Ved en kredittvurdering fokuseres det på de store utgiftene, da disse er de vanskeligste å påvirke. En stor utgift for de fleste er kostnaden for bolig. Selvfølgelig finnes det unntak, og hvis du tilhører dem som ikke betaler mye for boligen din, øker det din kreditvurdering. Men å ha høyere boligkostnader betyr ikke nødvendigvis at man får dårlig kreditvurdering, da det er det samlede bildet av låntakerens økonomi som avgjør.

En annen relativt stor utgiftspost er kostnadene man har for barn i visse aldre. Derfor er det interessant hvor mange barn man har og hvor gamle de er. Ut fra deres alder kan man beregne omtrent hvor store utgiftene blir.

Også alle lån og kreditter du allerede har, regnes med blant dine totale utgifter. Hvis du har mange forskjellige lån eller kreditter, kan det påvirke kreditvurderingen din, så i tillegg til muligheten for å redusere kostnadene, er dette også en god grunn til å samle lån og kreditter.

Minimer antallet kredittsjekker

Hvis flere aktører foretar kredittsjekker på deg, kan det påvirke kreditvurderingen din. Derfor er det lurt å begrense antallet når du for eksempel søker om et forbrukslån. Gjennom Bättrefinans får du tilbud fra mange långivere, men det blir bare gjort én kredittsjekk. Dette gjør at kreditvurderingen din ikke påvirkes negativt.